Kiều Quân

Quan chức Cam-pu-chia: Công ty Hoa Vi đã góp phần vào việc phát triển sự nghiệp viễn thông của Cam-pu-chia

12-11-2020 15:43:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quan chức Cam-pu-chia: Công ty Hoa Vi đã góp phần vào việc phát triển sự nghiệp viễn thông của Cam-pu-chia

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Lễ kết thúc Dự án “hạt giống tương lai” của Công ty Hoa Vi (Cam-pu-chia) 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Bộ trưởng Bưu chính-Viễn thông Cam-pu-chia Chea Vandeth phát biểu tại buổi lễ cho biết, Công ty Hoa Vi phát triển nghiệp vụ tại Cam-pu-chia trong thời gian dài, không ngừng đào tạo nhân tài kỹ thuật số cho địa phương , đã góp phần tích cực vào việc phát triển sự nghiệp viễn thông Cam-pu-chia.

Ông Chea Vandeth cảm ơn Công ty Hoa Vi thông qua Dự án “hạt giống tương lai” đào tạo nhân tài kỹ thuật số cho địa phương, mong 30 sinh viên tham gia dự án này nắm bắt công nghệ thông tin - viễn thông tiên tiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế số của Cam-pu-chia.

Tổng Giám đốc Công ty Hoa Vi (Cam-pu-chia) Diêu Dục Á cho biết, trong ba năm tới, Hoa Vi sẽ dốc sức đào tạo 100 nhân tài trẻ cho Cam-pu-chia, hỗ trợ phát triển kinh tế số Cam-pu-chia.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập