Hạ Vi

Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan - Trung Quốc: Quan niệm và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng để học hỏi

01-11-2020 15:55:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan - Trung Quốc: Quan niệm và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng để học hỏi

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân sĩ nước ngoài. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan - Trung Quốc Phuwanart cho biết, quan niệm và phương thức cầm quyền trong xây dựng quy hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng để học hỏi.

Ông Phuwanart cho rằng, rất nhiều nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc không những là định hướng của Trung Quốc, hơn nữa liên quan chặt chẽ với sự phát triển của toàn cầu, đáng để tìm hiểu và nghiên cứu nghiêm túc.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập