Mẫn Linh

Học giả Việt Nam: Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh nêu bật tính ưu việt của chế độ hai nước Trung Quốc – Việt Nam

22-10-2020 11:34:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quỹ Tiền tệ quốc tế mới đây ra báo cáo, cho thấy tác động bởi đại dịch COVID-19, Trung Quốc sẽ là nước kinh tế tăng trưởng dương duy nhất trong các nền kinh tế chủ yếu, trong khi Việt Nam sẽ là nước duy nhất trong các nước Đông Nam Á thực hiện kinh tế tăng trưởng dương trong năm nay. Đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Trung Quốc và Việt Nam thu được thành tựu nổi bật được mọi người ghi nhận trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Thành tựu trong phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc và Việt Nam nhờ vào sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Đảng, khiến xã hội hai nước có định lực mạnh mẽ, dựng lên bình phong bảo vệ an toàn tính mạng và sức khoẻ của nhân dân. Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Truyên truyền Việt Nam Lưu Văn An cho rằng, đứng trước dịch bệnh, Trung Quốc và Việt Nam đều kiên trì nhân dân trên hết, thậm chí không tiếc mọi giá, thể hiện đầy đủ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông nói:

“Trung Quốc và Việt Nam đã đưa ra những biện pháp quyết liệt, triệt để với quyết tâm rất cao dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chỉ có những thể chế chính trị cộng sản, xã hội chủ nghĩa thì mới huy động được một lực lượng đồng lòng, nhất trí, đoàn kết, huy động được cả xã hội tham gia. Nhờ có quyết tâm chính trị cao, chúng ta mới có được những biện pháp kinh tế, xã hội, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị của văn hóa, kinh tế,  công nghệ và hợp tác quốc tế, nhớ đó chúng ta đã giảm thiểu được thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, đồng thời mở ra một thời kỳ mới, tức là để chúng ta có thể ứng phó mọi thiên tai, bệnh họa cũng như những vấn đề bất thường có thể xảy ra. So sánh với nhiều nước phương Tây, những thành quả mà chúng ta đạt được là rất đáng tự hào”.

Học giả Việt Nam: Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh nêu bật tính ưu việt của chế độ hai nước Trung Quốc – Việt Nam_fororder_刘

Ông Lưu Văn An

Một số chính khách phương Tây, tiêu biểu là Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo công kích công tác phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc, ông Lưu Văn An nói thẳng rằng, đây là mánh khoé thường dùng của truyền thông phương Tây, sự thật hơn hùng biện, thành quả phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc được mọi người ghi nhận. Ông nói:

“Chuyện phương Tây bôi nhọ Trung Quốc và Việt Nam cũng là chuyện bình thường, bởi vì chúng ta hiểu từ xưa đến nay, các nước phương Tây không ưa gì các nước xã hội chủ nghĩa, đây cũng là cái cớ để họ bôi nhọ chủ nghĩa Mác Lê-nin và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tất cả những luận điệu xuyên tạc của họ đều không có minh chứng, đều là sự vu khống. Chúng ta phải kiên định lập trường của mình. Chúng ta thấy những gì làm đúng về con người thì chúng ta làm, còn những luận điệu đó, nếu họ không minh chứng được thì chắc chắn không ai nghe theo. Chúng ta tin rằng chân lý sẽ thắng”.

Học giả Việt Nam: Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh nêu bật tính ưu việt của chế độ hai nước Trung Quốc – Việt Nam_fororder_阮

Ông Nguyễn Xuân Phong

Dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng nhất định cho kinh tế Trung Quốc, nhưng Chính phủ Trung Quốc và các cấp chính quyền tích cực áp dụng biện pháp, tăng cường ủng hộ tài chính đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất và kinh doanh. Chủ nhiệm Khoa Chính trị học Học viện Báo chí và Tuyên truyền Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Xuân Phong đánh giá cao điều này, ông cho rằng, cách làm của nhiều nơi Trung Quốc phát phiếu giảm giá để kích thích tiêu dùng là rất sáng tạo. Ông nói:

“Một trong những biện pháp của thành phố Thiên Tân thực hiện việc kích thích tiêu dùng bằng việc phát phiếu voucher để người tiêu dùng sử dụng, thể hiện bản chất rất nhân đạo và ưu việt của chế độ chúng ta, rõ ràng là một chủ trương: Dù có dịch bệnh nhưng không bỏ lại ai ở phía sau. Với tinh thần đoàn kết, hữu ái, tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng chống dịch, đây cũng là một điểm rất ưu việt của chế độ xã hội. Tôi rất ấn tượng về chính sách này mà Trung Quốc nói chung và thành phố Thiên Tân nói riêng đã làm”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập