Vũ Minh

Trên thế giới này không có một thành phố nào có thể thực hiện tốc độ phát triển như Thâm Quyến

14-10-2020 16:46:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phó Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Lương Chấn Anh: Trên thế giới này không có một thành phố nào có thể thực hiện tốc độ phát triển như Thâm Quyến, Thâm Quyến được coi là mẫu mực thành công trong 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập