Duy Hoa

Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni trao tặng Huân chương “Hợp tác hữu nghị” cho phóng viên Trung Quốc Trương Diễm Bình

04-10-2020 16:02:49(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni trao tặng Huân chương “Hợp tác hữu nghị” cho phóng viên Trung Quốc Trương Diễm Bình_fororder_图一,柬埔寨西哈莫尼国王向张艳萍颁发勋章

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/10, tại Lễ khởi động “Trung tâm chăm sóc sức khỏe Đại tăng thống Bour Kry – Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni” diễn ra ở tỉnh Kandal, Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni trao tặng Huân chương “Hợp tác hữu nghị” cho phóng viên Đài Hữu nghị Trung Quốc – Cam-pu-chia Trương Diễm Bình. Lần này cả thảy có 68 người đến từ các giới được trao tặng huân chương, phóng viên Trương Diễm Bình là người quốc tịch Trung Quốc duy nhất.

Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni trao tặng Huân chương “Hợp tác hữu nghị” cho phóng viên Trung Quốc Trương Diễm Bình_fororder_图七,张艳萍采访洪森首相视频截图

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập