Duy Hoa

Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc ra nước ngoài thực hiện hai tiến triển quan trọng

01-10-2020 11:17:26(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc ra nước ngoài thực hiện hai tiến triển quan trọng_fororder_雅万高铁1

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/9, công trình xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung, In-đô-nê-xi-a thực hiện hai tiến triển quan trọng: đường hầm số 10 xuyên qua các tuyến đường sắt vốn có của In-đô-nê-xi-a; dầm liên tục khung cứng của cầu lớn DK655 trong tuyến đường sắt cao tốc này thực hiện hợp long, đặt nền móng vững chắc cho các công tác tiếp theo như bắc dầm, đặt đường ray, v.v.

Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc ra nước ngoài thực hiện hai tiến triển quan trọng_fororder_雅万高铁2

Đường hầm số 10 có tổng chiều dài 1.230 mét, nằm ở vùng đồi núi thấp do núi lửa hình thành tại ngoại ô Băng-đung, tỉnh lỵ tỉnh Tây Gia-va, In-đô-nê-xi-a. Cầu lớn DK655 nằm ở huyện Pu-oa-ca-ta (Purwakarta), tỉnh Tây Gia-va, có tổng chiều dài 2.819 mét.

Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc ra nước ngoài thực hiện hai tiến triển quan trọng_fororder_雅万高铁3

Hợp đồng đầu tiên xuất khẩu hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc ra nước ngoài thực hiện hai tiến triển quan trọng_fororder_雅万高铁4

 

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập