Thu Nguyệt

Phi-li-pin gia hạn một năm tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc để ứng phó dịch COVID-19

19-09-2020 15:31:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phi-li-pin gia hạn một năm tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc để ứng phó dịch COVID-19_fororder_CCTV-0012395

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/9, Phủ Tổng thống Phi-li-pin tuyên bố, xét về tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan, Chính phủ quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc đã thực hiện 6 tháng đến tháng 9 sang năm, trừ phi có sắc lệnh mới hủy bỏ trước thời hạn hoặc tiếp tục gia hạn tình trạng này.

Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê nêu rõ, sau khi kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn quốc, chính quyền các cấp có thể tự do phân phối các nguồn lực trong đó có quỹ chuyên môn phòng chống thiên tai để chống dịch; giá vật tư sinh hoạt bình thường trong nước sẽ được giám sát, chính phủ cũng sẽ trợ cấp sinh hoạt cơ bản cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; các lực lượng hành pháp trong đó bao gồm quân đội sẽ áp dụng hành động cần thiết để giữ gìn an ninh và trật tự xã hội.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập