Thu Nguyệt

Thiên sứ trong đám ma quỷ 魔鬼中的天使(6)

15-09-2020 15:30:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Kiều Quân: Các bạn thính giả thân mến, tôi là Kiều Quân, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học Tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, và truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu và mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các bạn.

Kiều Quân : Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục này tuần trước, chúng ta đang học hát bài :

TN:《魔鬼中的天使》。

Kiều Quân : Có nghĩa là “Thiên sứ trong đám ma quỷ”.  

Kiều Quân :Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Kiều Quân :Bây giờ chúng ta học lời bài hát.

                

shì rànɡ wǒ xiào dào zuì hòu yì miǎo wéi zhǐ

KIỀU QUÂN: Có nghĩa là: Là khiến em cười cho đến giây phút cuối cùng.

KIỀU QUÂN: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

KIỀU QUÂN: Mời các bạn học tiếp.

          

cái fā xiàn zì jǐ xiōnɡ kǒu chā le yì bǎ dāo zi

KIỀU QUÂN: Có nghĩa là: Mới phát hiện trên ngực mình cắm một con dao.

KIỀU QUÂN: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

KIỀU QUÂN: Bây giờ chúng ta học từ mới:

让(rànɡ) khiến

笑(xiào) cười

最(zuì) 后(hòu) cuối cùng

一(yì) 秒(miǎo) giây

为(wéi) 止(zhǐ) cho đến

才(cái) mới

发(fā) 现(xiàn) phát hiện

自(zì) 己(jǐ) bản thân

胸(xiōnɡ) 口(kǒu) ngực

插(chā) cắm

一(yì) 把(bǎ) 刀(dāo) 子(zi) một con dao

Kiều Quân: Các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, hãy viết thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, chúng tôi sẽ dạy bài hát theo yêu cầu của các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Kiều Quân xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập