Thu Nguyệt

Nhân sĩ Trung Quốc và nước ngoài: Tuyệt đối không để cho Nam Hải trở thành đấu trường chính trị quốc tế

04-09-2020 15:59:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhân sĩ Trung Quốc và nước ngoài: Tuyệt đối không để cho Nam Hải trở thành đấu trường chính trị quốc tế_fororder_南海研究院

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Viện nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế kết nối trực tuyến mang tên “Nam Hải dưới góc nhìn hợp tác”. Nhân sĩ Trung Quốc và nước ngoài tham dự hội thảo cho biết, việc xây dựng Nam Hải thành vùng biển hoà bình, hữu nghị và hợp tác phù hợp lợi ích chung của nhân dân các nước trong khu vực và thế giới, Trung Quốc và các nước ASEAN nên tập trung hợp tác, tuyệt đối không để cho Nam Hải trở thành đấu trường chính trị quốc tế. Hơn 160 cựu lãnh đạo và quan chức chính phủ, chuyên gia, học giả các nước như Trung Quốc, Phi-li-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po, Nga, v.v. đã tham dự hội nghị.

    Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Xu-ra-kiệt Xa-thi-ra-thai nhấn mạnh, các nước trong và ngoài Nam Hải nên “từ bỏ chính trị hóa” trên vấn đề Nam Hải, cùng mưu cầu hợp tác, đề phòng xảy ra xung đột lớn, sớm đạt được “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải”. 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập