Mẫn Linh

Cư dân mạng toàn cầu tố giác các phòng thí nghiệm sinh học của quân Mỹ

04-09-2020 23:34:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quân Mỹ thành lập hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học trên thế giới, đã có gần 30 phòng thí nghiệm và “bí mật đen tối” bị phanh phui. Nghiên cứu vũ khí hoá học, gây đe doạ chết người tới công chúng xung quanh, các phòng thí nghiệm còn lại ở đâu? Truy cập trang web này để tố giác ☞http:// www.x-clue.com (www.x-clue.com).

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập