Hạ Vi

Đại sứ Trung Quốc tại Cam-pu-chia Vương Thiên Văn cho biết Hội nghị Cấp cao Lan Thương-Mê-công lần thứ 3 sẽ mở ra trang mới cho hợp tác sông Lan Thương-Mê-công

24-08-2020 14:20:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Cấp cao sông Lan Thương-Mê-công lần thứ 3 ngày 24/8 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Cam-pu-chia tham dự hội nghị. Trước thềm hội nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Cam-pu-chia Vương Văn Thiên cho biết, Hội nghị Cấp cao hợp tác sông Lan Thương-Mê-công lần này lấy “Nâng cấp quan hệ đối tác, thúc đẩy phồn vinh chung” làm chủ đề, sẽ mở ra trang mới cho hợp tác sông Lan Thương-Mê-công.

Cơ chế hợp tác Lan Thương-Mê-Công chính thức ra đời tại Tam Á, tỉnh Hải Nam tháng 3 năm 2016. Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, cơ chế Hợp tác Mê-công-Lan Thương kể từ khi thành lập đã đóng vai trò quan trọng cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực. Sau này sẽ mang lại càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước căn cứ theo nhu cầu thực tế của các nước.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập