Vũ Minh

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời hỏi thăm chân thành tới các đồng chí chiến đầu trên tuyến đầu chống lũ toàn quốc

20-08-2020 17:34:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi lời hỏi thăm chân thành tới các đồng chí chiến đầu trên tuyến đầu chống lũ toàn quốc

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập