Mẫn Linh

Clip: Truyền thông Mỹ: Phóng viên Mỹ tới thăm Viện Nghiên cứu vi-rút Vũ Hán

12-08-2020 16:02:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyền thông Mỹ: Phóng viên Mỹ tới thăm Viện Nghiên cứu vi-rút Vũ Hán. Giám đốc Viện Nghiên cứu vi-rút Vũ Hán: Chúng tôi bị coi là con dê chuộc tội.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập