Kiều Quân

Mỹ còn có thể bịa đặt tiếp ”Đồng thoại nhân quyền” nữa không?

09-08-2020 19:11:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đóng cửa thành phố là xâm phạm nhân quyền? Chi viện Vũ Hán là phớt lờ mạng sống? Khôi phục làm việc và sản xuất là che giấu dịch bệnh? Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc bị Mỹ bóp méo. Nhưng đứng trước dịch bệnh, Mỹ kiên trì kinh tế trên hết, lăng-xê nồi cơm thiu một cách điên cuồng, tuy nhiên, dịch bệnh lại luôn không được kiểm soát, chúng ta hãy xem Chính phủ Mỹ che giấu sai lầm như thế nào bằng lời nói sai trái.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập