Sảnh Hoa

Sự thật chứng minh “Thuyết tách rời Trung Quốc” không có thị trường tại các nước ASEAN

27-07-2020 13:30:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê thương mại từ tháng 1-6 năm 2020 cho thấy, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN lần đầu tiên xếp thứ nhất, sự hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN đã thể hiện tính dẻo dai lớn mạnh. Một số ít chính khách Mỹ “phá lệ” chọn bên trong vấn đề Nam Hải, kích động quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, sự thật chứng minh “Thuyết tách rời Trung Quốc” không có thị trường tại các nước ASEAN, sự hội nhập giữa Trung Quốc và ASEAN cũng đang nâng cấp hơn nữa.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập