Mẫn Linh

Vắc xin ngừa COVID-19 của Công ty Sinovac Bắc Kinh Trung Quốc sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng tại Bra-xin

23-07-2020 15:46:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bra-xin bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vắc-xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất kể từ ngày 21/7, khoảng 900 người tình nguyện tiêm chủng vắc-xin đầu tiên. Loại vắc-xin này do Công ty TNHH Sinovac Bắc Kinh, nhà sản xuất thuốc dân doanh Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất, là loại vắc-xin thứ ba thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III trên thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập