Mẫn Linh

Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đầu đi vào các nước A-rập

23-07-2020 15:44:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đầu của Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ cơ bản trên thế giới kể từ cuối năm 2018, từ “của Trung Quốc” đi lên “của thế giới”. Những năm qua, một số nước A-rập đã áp dụng và thực hiện ứng dụng Bắc Đẩu trong rất nhiều lĩnh vực, hợp tác Trung Quốc – A-rập trong thời hậu COVID-19 sẽ càng thêm gắn bó và đi vào chiều sâu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập