Thu Nguyệt

Vũ Hán Vũ Hán 武汉武汉(11)

21-07-2020 11:21:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Kiều Quân: Các bạn thính giả thân mến, tôi là Kiều Quân, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học Tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, và truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu và mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các bạn.

Kiều Quân : Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục này tuần trước, chúng ta đang học hát bài :

TN:《武汉武汉》。

Kiều Quân : Có nghĩa là “Vũ Hán Vũ Hán”  

Kiều Quân :Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Kiều Quân :Bây giờ chúng ta học lời bài hát

武 汉 

wǔ hàn

KIỀU QUÂN: Có nghĩa là: Vũ Hán

KIỀU QUÂN: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

KIỀU QUÂN: Mời các bạn học tiếp.

我 知  道  你 很  痛  

wǒ zhī dào nǐ hěn tònɡ

KIỀU QUÂN: Có nghĩa là: Tôi biết bạn rất đau đớn

KIỀU QUÂN: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

KIỀU QUÂN: Mời các bạn học tiếp.

我 痛  着  你 的 痛  

wǒ tònɡ zhe nǐ de tònɡ

KIỀU QUÂN: Có nghĩa là: Tôi đau xót với nỗi đau của bạn

KIỀU QUÂN: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

KIỀU QUÂN: Bây giờ chúng ta học từ mới:

武(wǔ) 汉(hàn) Vũ Hán

我(wǒ) 知(zhī) 道(dào) Tôi biết

你(nǐ) 很(hěn) 痛(tònɡ) bạn rất đau đớn

我(wǒ) 痛(tònɡ) 着(zhe) tôi đau xót

你(nǐ) 的(de) 痛(tònɡ) nỗi đau của bạn

Kiều Quân: Các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, hãy viết thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, chúng tôi sẽ dạy bài hát theo yêu cầu của các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Kiều Quân xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。

 
Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập