Mẫn Linh

Tân Cương chân thực: Báo cáo Mỹ đề cập có “nhân chứng” nói rằng học viên trong Trung tâm Giáo dục-Đào tạo bị ngược đãi?

19-07-2020 17:16:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập có “nhân chứng” nói rằng học viên trong Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Tân Cương bị tra tấn tàn khốc và ngược đãi, nhiều người không rõ tăm tích? Hãy xem sự thật trong clip.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập