Mẫn Linh

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Chùa Hồi huyện Diệp Thành ở khu vực Kashgar và chùa Hồi Ai Ti Ka Er ở khu vực Hòa Điền có bị dỡ bỏ không?

19-07-2020 17:31:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Chùa Hồi huyện Diệp Thành ở khu vực Kashgar và chùa Hồi Ai Ti Ka Er ở khu vực Hòa Điền Tân Cương có bị dỡ bỏ không? Hãy xem sự thật trong clip.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập