Mẫn Linh

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Tấm biển đón khách tinh xảo treo nguyên vẹn bên ngoài bức tường ngôi điện lớn của chùa Hồi Ai Ti Ga Er ở Kashgar

19-07-2020 17:35:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Tấm biển đón khách tinh xảo treo nguyên vẹn bên ngoài bức tường ngôi điện lớn của chùa Hồi Ai Ti Ga Er ở Kashgar.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập