Mẫn Linh

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Nghĩa trang của người Duy Ngô Nhĩ ở các nơi Hòa Điền và Aksu Tân Cương có bị phá hoại không?

19-07-2020 17:24:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tân Cương Trung Quốc chân thực: Nghĩa trang của người Duy Ngô Nhĩ ở các nơi Hòa Điền và Aksu Tân Cương có bị phá hoại không? Hãy xem sự thật trong clip.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập