Mẫn Linh

Bắt nạt Trung Quốc không cứu được Mỹ

18-07-2020 16:12:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, Chính phủ Mỹ khăng khăng ký cái gọi là Dự luật Hồng Công tự trị thành đạo luật, đồng thời đe dọa thực thi trừng phạt đối với Trung Quốc. Mỹ sao lại có thể vừa nói ủng hộ Hồng Công vừa ban hành đạo luật phá hoại Hồng Công? Phải chăng mắc bệnh tâm thần phân liệt? Mỹ cân nhắc cấm mọi đảng viên Đảng Cộng sản nhập cảnh? Theo tôi, không đi được Mỹ cũng không đến nỗi không sống nổi, nhưng hàng ngày có hàng trăm hàng nghìn người Mỹ chết bởi chính phủ không làm hết chức trách, bắt nạt Trung Quốc không cứu được Mỹ.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập