Mẫn Linh

Hợp tác nguồn nước sông Lan Thương-Mê Công tập 3: Những vật lạ quý hiếm được nuôi trồng tại các nhà máy thủy điện

18-07-2020 16:14:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Việc xây dựng nhà máy thủy điện luôn kèm theo tranh cãi: Vừa cần bảo đảm lượng phát điện, cũng cần giảm tác động đối với môi trường địa phương. Các đập ở lưu vực sông Lan Thương – Mê Công không chỉ là nhà máy phát điện, mà còn là “trại nuôi trồng” và “vườn thực vật”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập