Kiều Quân

Nhà chính trị Thái Lan đánh giá cao quan điểm quản lý đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc

02-07-2020 15:06:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0012149

Theo tin Đài chúng tôi: Cựu Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Cố vấn Chiến lược Đảng Vì nước Thái Phô-khin mới đây đánh giá cao Đảng Cộng sản Trung Quốc, tin rằng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ ngày càng tốt.

Ông Phô-khin cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc trung thành với nhân dân, một lòng một dạ xây dựng đất nước, đã xây dựng một nước Trung Quốc cũ yếu ớt và nghèo nàn bị các nước phương Tây ức hiếp, giày xéo, trở thành một nước lớn mạnh khiến tất cả người Trung Quốc đều cảm thấy tự hào, tìm ra con đường phát triển phù hợp với Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn nữa không ngừng tiến cùng thời đại.

Ông Phô-khin cho biết, lời tuyên thệ vào Đảng của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu mỗi đảng viên đều có tinh thần hiến dâng, tôi rất tán thưởng điều này, hơn nữa còn sử dụng quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc để cải tiến hệ thống quản lý chính đảng của chúng tôi, yêu cầu mỗi đảng viên sẵn sàng hiến dâng tất cả vì đất nước và nhân dân vào bất cứ lúc nào.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập