Mẫn Linh

Phỏng vấn nguyên Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh: Mỹ hủy quy chế thương mại đặc biệt dành cho Hồng Công là mánh khoé đe doạ thường dùng của Mỹ

01-07-2020 10:23:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

Trong cuộc phỏng vấn, nguyên Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh cho biết, Mỹ hủy đãi ngộ quy chế thương mại đặc biệt dành cho Hồng Công chỉ là mánh khoé thường dùng, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của người dân Hồng Công. Ông còn hỏi lại những người nói rằng Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công vi phạm “Tuyên bố chung Trung - Anh”, bảo họ chỉ rõ đã vi phạm điều nào, khoản nào trong tuyên bố.

Ông Lương Chấn Anh nói: Cái gọi là “phe đối lập” và “phong trào dân chủ” cũng như phản ứng của những người ủng hộ chúng tại nước ngoài đã nói lên một cách chân thực tầm quan trọng và tính cần thiết ban hành và thực hiện Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công. Trước khi thông qua và thực thi Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công, chúng tôi đã thấy những kẻ ủng hộ Hồng Công độc lập đã cơ bản tách rời cái gọi là lập trường chính trị của chúng trước đây, sau đó tuyệt giao với những người theo đuổi và ủng hộ mình trước đây, một số phần tử ủng hộ Hồng Công độc lập thậm trí mưu toan trốn khỏi Hồng Công đi nước ngoài lánh nạn, như vậy một lần nữa chứng minh tính cần thiết và tầm quan trọng ban hành, thực thi các luật pháp liên quan, trong đó có Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập