Mẫn Linh

Chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo có những ưu thế nào?

01-07-2020 10:09:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Robert Lawrence Kuh cho biết: Sau khi trải qua đại dịch COVID-19, nhân dân Trung Quốc phổ biến ca ngợi năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện trong lúc dịch bệnh bùng phát dữ dội. Rất nhiều người dân cho biết, sự tin cậy và ủng hộ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như niềm tin đối với chế độ chính trị của Trung Quốc đều có phần tăng cường.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập