Hải Vân

15 đài giám sát động đất của Lào do Trung Quốc viện trợ xây dựng đã đưa vào hoạt động thử

22-06-2020 15:52:24(GMT+08:00) Hãng tin TQ
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_dongdat

Theo Hãng tin Trung Quốc: Phóng viên ngày 22/6 từ Trung tâm Mạng lưới đài giám sát Động đất Trung Quốc được biết, 15 đài giám sát động đất, dự án Mạng lưới đài giám sát động đất quốc gia Lào do Trung Quốc viện trợ và do Trung tâm này thực hiện đã hoàn thành xây dựng, lắp ráp thiết bị, tích hợp hệ thống trung tâm dữ liệu, lắp ráp hiệu chỉnh phần mềm, mạng lưới các đài giám sát động đất đã bước vào giai đoạn vận hành thử.

Từ dự án viện trợ xây dựng Đài giám sát động đất đầu tiên cho An-giê-ri, Trung tâm Mạng lưới đài giám sát động đất Trung Quốc đã lần lượt viện trợ xây dựng các dự án trạm giám sát động đất cho các nước In-đô-nê-xi-a, Pa-ki-xtan, Xa-moa, Lào v.v, tiếp theo sẽ triển khai công tác viện trợ công trình cơ sở phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai hướng tới các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” theo nhu cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập