Kiều Quân

Các “triệu chứng” COVID-19 bị phớt lờ, bạn có “bị nhiễm” không?

12-06-2020 23:57:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bạn có biết không? Cho dù bạn chưa bị nhiễm vi-rút COVID-19 cũng sẽ mắc phải COVID-19. Sau đây là một số triệu chứng. Xem bạn mắc phải bao nhiêu?

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập