Hải Vân

Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước ASEAN và Trung-Nhật-Hàn thảo luận làm dịu tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế

05-06-2020 15:40:09(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/6, Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước ASEAN và Trung-Nhật-Hàn (10+3) triệu tập Hội nghị đặc biệt trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19, thảo luận các vấn đề làm dịu sự tác động của dịch bệnh đối với kinh tế.

Hội nghị lần này do Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN chủ trì, sau hội nghị đã ra “Tuyên bố chung Hội nghị kinh tế-thương mại các nước ASEAN và Trung-Nhật-Hàn (10+3) về làm dịu sự tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế.

Tuyên bố nêu rõ, các bộ trưởng kinh tế-thương mại tham dự hội nghị mong nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cam kết tăng cường hợp tác để làm dịu sự tác động của dịch bệnh đối với kinh tế, đồng thuận tiếp tục áp dụng biện pháp cần thiết, sẽ biến chỉ thị của lãnh đạo thành hành động cụ thể.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập