Hạ Vi

Lập pháp an ninh quốc gia liên quan đến Hồng Công, một cuộc thảm họa?

31-05-2020 19:13:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Chuyên gia vấn đề Trung Quốc Robert Lawrence Kuhn lên tiếng: Lập pháp an ninh quốc gia liên quan đến Hồng Công không phải là một cuộc thảm họa của Hồng Công, ngược lại, bộ luật này sẽ ngăn chặn hữu hiệu thế lực chống Trung Quốc, làm rối loạn Hồng Công, giữ gìn ổn định và phát triển của xã hội Hồng Công.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập