Hạ Vi

Có một lực lượng gọi là viện trợ Trung Quốc

30-05-2020 18:36:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:


Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Trung Quốc trở thành lực lượng viện trợ quan trọng. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu vật tư y tế trị giá 18,86 tỷ USD cho 199 nước, bao gồm khẩu trang, máy thở, quần áo phòng hộ. Tính đến ngày 25/5, Trung Quốc đã cử 26 đội y tế đến 24 nước, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập