Thiên Thư

Hai kỳ họp trong một năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đứng với nhân dân

29-05-2020 14:44:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Tròng thời gian diễn ra hai kỳ họp năm 2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã 6 lần tham gia thảo luận với đoàn đại biểu người dân. Trong đó, công kiên thoát nghèo, bảo vệ sinh thái, phòng ngừa nguy hiểm được Tổng Bí thư và ủy viên và đại biểu quan tâm nhất.

Trong một năm qua, Tổng Bí thư đã lần lượt đi 12 tỉnh và thành phố gồm Triều Khánh, Giang Tây, Nội Mông Cổ khảo sát và điều tra, đặc biệt là sau khi xảy ra dịch bệnh, Tổng Bí thư đã đi khảo sát 6 lần trong hơn 4 tháng.

3 điểm thu hút quan tâm trong chuyến khảo sát tỉnh Sơn Tây của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

Từ cuối Xuân đến đầu Hè, trong 45 ngày Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt tiến hành 3 chuyến khảo sát tới tỉnh Chiết Giang, Thiểm Tây và Sơn Tây. Trong chuyến khảo sát tỉnh Sơn Tây, 3 mặt khảo sát trọng điểm của Tổng Bí thư không những liên quan tới Sơn Tây, cũng liên quan tới cả nước Trung Quốc, không những thích hợp hiện nay, cũng sẽ định hướng cho tương lai.

Năm 2020, là năm cuối hoàn thành xây dậng xã hội khá giả toàn diện cũng như "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Trong thời điểm then chốt này, trước khi diễn ra hai kỳ họp, khi khảo sát tại Sơn Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lần nữa nhấn mạnh, “Đảng Cộng sản Trung Quốc  coi làm việc cho nhân dân, tạo phúc lợi cho nhân dân là thành tích chính trị quan trọng nhất, coi làm bao nhiêu việc tốt thực tế cho nhân dân là tiêu chuẩn quan trọng để kiểm nghiệm thành tích chính trị”.

Sơn Tây là khu thí điểm cải cách tổng hợp chuyển đổi mô hình kinh tế kiểu tài nguyên nhà nước đầu tiên. Dẫn đầu các khu thí điểm, Sơn Tây đã thiết lập khu kiểu mẫu cải cách tổng hợp chuyển biến mô hình trong năm 2017. Ngày 12 tháng 5, chuyến đi khảo sát Thái Nguyên của Tổng Bí thư đã bắt đầu từ đây.

Tỉnh Sơn Tây nhờ có tài nguyên than đá phong phú từng một dạo được coi là “thắp sáng một nửa bóng đèn của Trung Quốc”, nhưng cũng vì chỉ có ngành than đá là trụ cột, nên gặp phải bế tắc trong phát triển. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, thực hiện phát triển chuyển đổi mô hình kinh tế khu vực tài nguyên, hình thành cục diện kết cấu đa nguyên sản nghiệp, là vấn đề quan trọng cần suy nghĩ và khám phá để kinh tế Sơn Tây phát triển.

Khu thí điểm cải cách tổng hợp chuyển đổi mô hình Sơn Tây mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thăm có sứ mệnh là mang lại kinh nghiệm có thể phô tô và nhân rộng cho cuộc cải cách tổng hợp chuyển đổi mô hình và cuộc cải cách tổng hợp cách mạng tài nguyên qua thí điểm và sáng tạo.

Khi khảo sát tại khu thí điểm, Tổng BÍ thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, về phát triển chuyển đổi mô hình, Sơn Tây nên có cảm giác căng thẳng, cũng nên có kế hoạch chiến lược lâu dài, kiên trì về những gì là chính xác. Nếu Sơn Tây có thể phát hiện một con đường mới về phát triển chuyển đổi mô hình, đối với các tỉnh và thành phố khác cũng có ý nghĩa học hỏi.

Chiều 12/5, sau khi nghe báo cáo công tác của Chính phủ của Ủy ban tỉnh Sơn Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Sơn Tây phải thực hiện tốt yêu cầu thí điểm cải cách tổng hợp cách mạng năng lượng, tiếp tục thúc đẩy ưu hoá điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.

Tháng 6/2017, khi khảo sát tại tỉnh Sơn Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nêu ra yêu cầu về làm cho sông Phần “nước dồi dào lên, trong lên, tươi đẹp lên”.

  Để cải thiện triệt để môi trường sinh thái của thành phố, nâng cao chất lượng nước sông Phần, thành phố Thái Nguyên lần lượt khởi động công trình trị lý, làm cho sông xanh nước biệc.

Về sông Phần, Tổng Bí thư có suy nghĩ sâu sắc hơn. Tổng Bí thư cho biết, trị lý sông Phần, không những liên quan tới bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế của Sơn Tây, mà còn liên quan tới kế thừa văn hoa và lịch sử của Thái Nguyên cũng như Sơn Tây. Chiều 12/5, Tổng Bí thư còn nhấn mạnh đến Sông Hoàng, yêu cầu bảo vệ sinh thái vùng sông Hoàng một cách thực tế, phát triển chiến lược nhà nước chất lượng cao.

Trong chuyến khảo sát Sơn Tây lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trước tiên đã điều tra nghiên cứu làm thế nào củng cố thành quả công kiên thoát nghèo. Chiều 11/5, tại Cơ sở trồng trọt tiêu chuẩn hoá Hoa hiên hữu cơ quận Vân Châu, Tổng Bí thư đã nhắc đến hai “nhất”.

Thứ nhất là việc quan tâm nhất là, sau khi người dân thoát nghèo, làm thế nào để củng cố thành quả thoát nghèo, tránh trở về nghèo khó, đảm bảo người dân tiếp tục tăng thu nhập giàu lên.

Thứ hai là thành tích chính trị quan trộng nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi làm việc cho nhân dân, tạo phúc lợi cho nhân dân là thành tích chính trị quan trọng nhất, coi làm bao nhiêu việc tốt thực tế cho người dân là tiêu chuẩn quan trọng để kiểm nghiệm thành tích chính trị.

Tổng Bí thư cho biết phải làm tốt công tác thoát nghèo cho dân số nghèo còn lại, thúc đẩy sự kết nối hữu cơ giữa công kiên thoát nghèo với chấn hưng thôn làng.

Trong 7 năm qua, mỗi lần triệu tập Hai kỳ họp, Tổng Bí thư đều đến giao lưu thân mật với đoàn đại biểu nhân dân. Về phát triển kinh tế xã hội, đến các vụ sinh hoạt của người dân, Tổng Bí thư đều quan tâm theo dõi.

Hai kỳ họp năm nay đã kéo dài thời gian do tác động của dịch COVID-19, hiện nay được triệu tập khi cuộc chiến phòng chống dịch bệnh giành được thành quả chiến lược quan trọng. Đối với Trung Quốc, đây là một dấu hiệu rõ rệt cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đã thu được thành quả chiến lược quan trọng, đối với các nước khác, đây là một điểm sáng thúc đẩy phòng chống dịch bệnh trên cả thế giới.

Đứng trước thời kỳ giao thoa lịch sử của mục tiêu phấn đấu “Hai cái 100 năm”, trước mặt hoàn cảnh phúc tạp hơn trong và ngoài nước, làm thế nào để giảm tổn hại của dịch bệnh? Làm thế nào để hoàn thành nghiệm vụ và mục tiêu quyết chiến công kiên thoát nghèo, xây dựng xã hội khá giả toàn diện? Hiện nay tại các nước khác dịch bệnh vẫn đang lây lan, tác động của dịch bệnh đối với kinh tế thế giới vẫn đang phát triển. Mặc dù kinh tế Trung Quốc gặp phải khó khăn và thách thức chưa từng có, nhưng xu hướng cơ bản phát triển tốt của kinh tế Trung Quốc chưa thay đổi.

 

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập