Duy Hoa

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13

28-05-2020 16:04:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 15 giờ ngày 28/5, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tổ chức phiên họp bế mạc, hội nghị đã biểu quyết thông qua các nghị quyết, dự luật và quyết định. Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham dự.

图片默认标题_fororder_全国两会代表

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác Chính phủ; biểu quyết thông qua “Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; biểu quyết thông qua quyết định của Quốc hội về xây dựng, kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Công; biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và xã hội năm 2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực thi ngân sách Trung ương và địa phương năm 2019 cũng như ngân sách Trung ương và địa phương năm 2020, phê chuẩn ngân sách Trung ương năm 2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập