Kiều Quân

Nhật ký bác sĩ Trung Quốc viện trợ châu Phi: Giao lưu trên tuyến đầu chống dịch

22-05-2020 17:06:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các chuyên gia trong đội y tế Trung Quốc một lần nữa giao lưu nghiệp vụ với các y bác sĩ An-giê-ri trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Đội y tế cho biết, các bác sĩ An-giê-ri hỏi hết sức cụ thể, chẳng hạn như tình hình lây nhiễm ở trẻ em, đặt đường ống nội khí quản, sử dụng thuốc trên tuyến đầu....Trung Quốc – An-giê-ri đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập