Mẫn Linh

Cùng hát một bài hát bằng 7 thứ tiếng

28-04-2020 14:32:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Gắn với sức khoẻ

Phó thác tính mạng

Chăm sóc bệnh nhân

Không nề vất vả”

...

Ngày 26/4

Số bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện ở Vũ Hán giảm xuống con số không

Chưa bao giờ có con số 0 khiến mọi người vui vẻ như vậy.

 

Thời gian trôi đi

Hoa nở tiễn biệt mùa đông giá rét

Cũng từ biệt chiến hữu

 

Cảm ơn bạn chiếu sáng đôi mắt tính mạng của tôi

 

Cùng hát một bài hát bằng 7 thứ tiếng

Cảm ơn sự sống

Chúc phúc thiên thần

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập