Mẫn Linh

Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát công tác thoát nghèo tại tỉnh Thiểm Tây

25-04-2020 16:15:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Khi cuộc chiến công kiên thoát nghèo bước vào giờ đếm ngược quyết chiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới tỉnh Thiểm Tây “đốc chiến”.

Tại thôn Kim Mễ, thị trấn Tiểu Lĩnh, huyện Tạc Thủy, Tổng Bí thư “quảng cáo” cho việc xoá đói giảm nghèo thông qua phát triển ngành nghề.

Tại cộng đồng dân cư Cẩm Bình, thị trấn Lão Huyện, huyện Bình Lợi, Tổng Bí thư “bày mưu hiến kế” cho công tác việc làm và xoá đói giảm nghèo.

Thoát nghèo và bỏ mũ nghèo không phải điểm kết thúc, mà là khởi điểm cho cuộc sống mới, nỗ lực mới.

Mãi không quên bà con, mãi không quên người dân các khu căn cứ cách mạng cũ, mãi không quên quần chúng nhân dân khó khăn, đây là sự day dứt lớn nhất của Tổng Bí thư.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập