Kiều Quân

Canh giữ mạng sống

15-03-2020 16:43:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người đứng đầu nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới vừa mới tới thăm Trung Quốc, Tiến sĩ Bruce Aylward cho biết: Kinh nghiệm của Trung Quốc là có thể noi theo, tuy nhiên đòi hỏi trả giá tốc độ, tiền vốn, sức tưởng tượng và dũng khí chính trị.

Cùng với dịch bệnh lây lan trên toàn cầu, chúng ta chỉ có tay trong tay mới có thể chiến thắng kẻ địch chung của nhân loại, đó là vi-rút nCoV.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập