Kiều Quân

Nhiều trường học Trung Quốc bắt đầu các công tác trù bị đi học trở lại

14-03-2020 17:20:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau một thời gian nghỉ học bởi dịch COVID-19, nhiều trường học Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị cho đi học trở lại. Khác với trường trung học với phần lớn học sinh sống tại địa phương, các trường đại học sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn do phải đón cán bộ giảng viên và sinh viên di chuyển từ ngoại tỉnh quay trở lại trường. 

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập