Hạ Vi

Hệ thống phân tích hình ảnh chụp CT dựa trên AI, robot y tế: Công nghệ tiên tiến góp sức cho cuộc chiến ngăn chặn dịch Covid-19

13-03-2020 15:54:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập