Hạ Vi

Không phụ lòng nhân dân

08-03-2020 15:50:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Nhân dân Trung Quốc đang tiến hành một cuộc đấu tranh nghiêm túc, Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ, vì tôn chỉ của Chính phủ là đặt an toàn tính mạng và sức khỏe cùa nhân dân lên vị trí cao nhất”.

--Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập