Kiều Quân

Vũ Hán xử lý như thế nào phế liệu y tế của các bệnh viện

03-03-2020 15:54:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, lượng phế liệu y tế hàng ngày của thành phố Vũ Hán lớn gấp vài lần so với trước đây, có khả năng gây lây nhiễm lần thứhai. Hôm nay, Mẫn Linh sẽ bật mí với các bạn những rác thải y tế này được xử lý như thế nào.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập