Kiều Quân

Bệnh nhân đặc biệt tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn

22-02-2020 17:27:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính, động tác này có nghĩa là xin chào. Mới đây, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã tiếp nhận một bệnh nhân câm điếc. Không biết thủ ngữ, các y bác sĩ đã điều trị như thế nào cho bệnh nhân đặc biệt này?

Tại Bệnh viện Hoả Thần Sơn, có một bệnh nhân đặc biệt, bà là một người câm điếc, 75 tuổi. Lúc nhập viện, bệnh tình của bà khá nghiêm trọng, không thể trao đổi. Các y bác sĩ đăng thông tin trên Nhật ký Wechat để tìm kiếm trợ giúp, cuối cùng đã tìm thấy một thầy giáo dạy thủ ngữ.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập