Hải Vân

Nhà vi rút học nổi tiếng Ma-lai-xi-a: Vi rút cô-rô-na chủng mới đến từ động vật hoang dã

21-02-2020 15:17:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=3749932025,3485803880&fm=11&gp=0

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, nhà vi rút học nổi tiếng Ma-lai-xi-a Lam Sai Kit cho biết, nhờ sự chia sẻ thông tin kịp thời và hiệu quả của Trung Quốc, các nhà khoa học dòng chính trên thế giới đều tiến hành nghiên cứu tường tận đối với vi rút, họ đều phản đối thuyết âm mưu vi rút đến từ phòng thí nghiệm. Ông nói, nghiên cứu khoa học nghiêm túc đều chứng minh, mẫu vi rút lấy từ con dơi có tính nhất trí rất cao với vi rút cô-rô-na chủng mới bùng phát hiện nay.

Giáo sư Lam Sai Kit cho biết, Trung Quốc đã nỗ lực hiệu quả phòng chống dịch viêm phổi do vi rút cô-rô-na chủng mới.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập