Hạ Vi

Robot y tế trong Bệnh viện Lôi Thần Sơn

12-02-2020 21:17:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bệnh viện Lôi Thần Sơn hôm nay chính thức bàn giao đưa vào sử dụng với tổng diện tích 75 nghìn mét vuông, 1600 giường bệnh, hơn 2000 y bác sĩ. Ngoài y bác sĩ ra, hai robot y tế cũng sẽ viện trợ Bệnh viện Lôi Thần Sơn.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập