Hạ Vi

Những cách hướng dẫn công chúng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh

12-02-2020 20:55:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau khi bùng phát dịch viêm phổi, Trung Quốc đưa ra phản ứng quyết đoán và nhanh chóng. Các nơi Trung Quốc thông qua nhiều cách để hướng dẫn công chúng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Mời các bạn xem clip sau để xem Trung Quốc hướng dân công chúng phòng chống vi-rút Cô-rô-na như thế nào...

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập