Hạ Vi

Những người bạn quốc tế cổ vũ Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh

12-02-2020 21:07:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cho dù cuộc chiến gian nan thế nào, chúng tôi không hề đơn độc tác chiến. Cách ly vi-rút, nhưng không tách khỏi tình yêu và niềm hy vọng. Trước sinh mạng, tình yêu không phân biệt quốc tịch. Những người bạn quốc tế, họ đều đang nói, Vũ Hán cố lên, Trung Quốc cố lên.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập