Thu Nguyệt

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập tròn 90 năm

03-02-2020 14:27:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_ttxvn_90_nam_dcs_viet_nam_thanh_pho_ha_noi_trang_tri_co_hoa_ky_niem_90_nam_ngay_thanh_lap_dang_cong_san_viet_nam_4427563 (1)

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập tròn 90 năm.

  Bức điện viết, trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt  Nam thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không ngừng thu được thành tựu mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, Đảng và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ không ngừng củng cố, hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thành tích xuất sắc.

  Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một coi trọng cao độ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, sâu sắc giao lưu lý luận và kinh nghiệm, thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, học hỏi lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mình, cùng dẫn dắt quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập