Sảnh Hoa

Đợt tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê-công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan lần thứ 90 hoàn thành tốt đẹp

22-01-2020 14:57:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: 10 giờ sáng ngày 21/1, 3 chiếc tàu hành pháp của Trung Quốc tham gia đợt tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê-công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan lần thứ 90 đã cập bến thuận lợi tại Cảng Quan Lụy, đánh dấu Đợt tuần tra và hành pháp chung giữa 4 nước lần đầu tiên trong năm 2020 đã hoàn thành tốt đẹp.

     Sở Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết, hành động lần này diễn ra 6 ngày 5 đêm, với tổng hành trình 748 ki-lô-mét, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan cả thảy đã cử 6 chiếc tàu hành pháp, 129 nhân viên, triển khai các hoạt động như kiểm tra chung trên sông và trên bộ, tập dượt chung tàu thuyền, tuyên truyền phòng chống ma túy tại vùng Tam giác Vàng sông Mê-công, Xiang Kok, Lào,v.v, cả thảy đã kiểm tra 3 tàu thuyền, 41 chiếc ô-tô, 109 người và 151,6 tấn hàng hoá.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập