Mẫn Linh

Hoạt động hội xuân “Tết Nguyên đán vui mừng” diễn ra tại Lào

12-01-2020 14:10:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hoạt động hội xuân “Tết Nguyên đán vui mừng” Lào năm 2020 do Trung tâm Văn hóa Lào – Trung Quốc và Sở Văn hóa – Phát thanh – Truyền hình – Du lịch thành phố Thành Đô, Trung Quốc phối hợp tổ chức, diễn ra tại Cung Văn hóa quốc gia Lào ở Thủ đô Viêng Chăn trong hai ngày 11 và 12/1/2020.

Đại sứ Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin – Du lịch Lào cũng như đoàn ngoại giao các nước tại Lào, nhân sĩ các giới Lào, đại diện cơ quan vốn Trung Quốc tại Lào, người Hoa và Hoa kiều, khoảng 7.000 người đã tham dự hoạt động hội xuân.

Hoạt động hội xuân “Tết Nguyên đán vui mừng” Lào đã tổ chức 6 lần tại Viêng Chăn kể từ năm 2015, là dự án thương hiệu trải nghiệm văn hóa Trung Quốc và hoạt động ngày lễ quan trọng của người dân địa phương.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập